Montaż tras kablowych

trasy kablowe

Sposób montażu tras kablowych w budynku jest niezwykle istotny z kilku powodów, m.in. bezpieczeństwa oraz ergonomii i efektywnego wykorzystania przestrzeni. W wielu budynkach nie jest to łatwe, przede wszystkim ze względu na bariery architektoniczne oraz potrzebę rozwiązań estetycznych, dlatego sposób montażu dopasowujemy do specyfiki konkretnego miejsca oraz środowiska zakładu. Bierzemy pod uwagę wilgotność powietrza, zakurzenie, środowisko chemiczne – wszystko, co może mieć wpływ na pracę urządzeń. Zajmujemy się także montażem tras niepalnych np. E-30, E-90.

Nasz Montaż

Dbamy o bezpieczeństwo wykonywanych przez nas usług. Trasy kablowe nie mogą przecinać się z wodnymi czy gazowymi, a jeśli przebiegają blisko – wymagają dodatkowego materiału o zwiększonej oporności, separatorów i przegród. Dopasowujemy koryta kablowe tak, by spełniały najwyższe normy bezpieczeństwa.

Nasze rozwiązania

trasy kablowe pionowe i poziome, oraz trasy o zmiennych kierunkach i krzyżujące się

trasy kablowe o dużych zakrętach, mocowane do ścian oraz do sufitów,

koryta kablowe – różne typy, w zależności od instalacji (m.in. masy kabli) oraz materiałów (cynk, stal)

trasy kablowe przebiegające w budynkach przemysłowych, biurowych, użytku publicznego

Marpol Elektro

Globalny dostawca rozwiązań elektrycznych dla przemysłu.

Biuro Sulechów​